Meld interesse:Kontakt megler

Hallvard Flatland / 900 91 900 / hallvard@flatland.no

Dialogmøte regulering H22-H23

Gaustatoppen Invest er godt i gang med reguleringsarbeidet for H22/23 i Gaustatoppen Naturpark, det nye tomtefeltet vest for eksisterende bebyggelse i retning Gaustatoppen.

I den forbindelse har det kommet inn en del synspunkter fra noen av dem som blir berørt av denne utbyggingen. I en slik prosess er det mange hensyn å ta, og vanskelig å gjøre alle til lags. Men Gaustatoppen Invest ønsker selvsagt at totalresultatet skal bli så bra som mulig for alle involverte. De tror at en konstruktiv dialog er den beste måten å finne fram til det optimale resultatet. Derfor innbyr Gaustatoppen Invest til et dialogmøte, der dere kan utveksle synspunkter.

For at flest mulig skal ha muligheten til å delta, legger vi opp til ett møte i Oslo-området, samt ett møte for dem det passer best for å møte oss på Gaustablikk:

Mandag 11.2. kl 11.00 på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden

Lørdag 16.2. kl 10.00 på Gaustablikk

Bindende påmelding gjøres til katrine@abinvest.no innen 4.2. Husk å si fra hvilket møte du ønsker å komme på og antall personer.

Fyll ut skjema for å melde interesse

Jeg godtar personvernerklæring og ønsker å bli kontaktet vedrørende Gaustatoppen Sjå