Meld interesse:Kontakt megler

Hallvard Flatland / 900 91 900 / hallvard@flatland.no

Infobrev sommer 2018 fra Kvitåvatn Langrenns- og aktivitetsarena

PDF: INFORMASJONSBREV FRA KLA Juni 18

MASKINENE ER I GANG IGJEN!
I starten av juni startet Skårberg Maskin på nytt opp arbeidet med turvei fra Bygget til Vatnedalen. Pr. 19.06.18 er det igang 4 gravemaskiner og 6 lastebiler. Det kommer flere til etterhvert. Vi er i dialog med kommunen vedrørende tilknytningsvei inn ved Brendstaul, og noen finjusteringer av traseen er under arbeid sammen med kommunen og utbyggere videre bort mot Kilen og Bygget. Planen var i utgangspunktet å starte med ett lag i Vatnedalen og ett lag ved Bygget. Det har kommet opp ønsker fra grunneiere/utbyggere på noen justeringer av trassen. Dette gjør vi hva vi kan for å imøtekomme. Det betyr i praksis at vi starter opp litt senere i vest enn først planlagt. Skårberg har som mål å ha hele traseen klar til vinteren, men det er mulig vi venter med topplaget til våren 2019. Da vil veien få satt seg godt før vi legger på siste gruslag.

FINANSIERING
Tippemiddelsøknadene til prosjektet er godkjent, og Tinn Kommune har nettopp vedtatt å forskuttere hele beløpet på totalt ca. 4.200 mill for hele fase 1! Det betyr at vi ikke trenger å mellomfinansiere dette fram til de ville blitt utbetalt av Telemark Fylkeskommune. Vi har fått inn en del midler i løpet av vinteren, og for å komme i mål med fase 1 gjenstår det nå snaue kr. 300.000.- Dette er så nærme at vi må klare å få inn de siste kronene! Har du som hytte/leilighetseier enda ikke gitt ditt bidrag på kr. 3000.- for fase 1, så er det ikke for sent! Det kan enten Vippses over til Vippskonto 87 207 eller settes inn på vår konto i Tinn Sparebank kontonr. 2620.44.13354 Det er helt avgjørende å få fullfinansiert fase 1 før arbeid med fase 2 påbegynnes. Frist for
det er 01.09.2018 for å rekke å sende inn nye tippemiddelsøknader for fase 2.

KLA ønsker alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen,
På vegne av arbeidsgruppen i KLA
Britt Svartdal

Fyll ut skjema for å melde interesse

Jeg godtar personvernerklæring og ønsker å bli kontaktet vedrørende Gaustatoppen Sjå