Meld interesse:Kontakt megler

Hallvard Flatland / 900 91 900 / hallvard@flatland.no

Informasjonsbrev fra Kvitåvatn Langrenns- og aktivitetsarena

INFORMASJONSBREV FRA KVITÅVATN LANGRENNS- OG AKTIVITETSARENA MARS 18

I forbindelse med årsmøtene som de fleste velforeninger gjennomfører i påsken, sender vi herved ut en kort redegjørelse for prosjektet ”Et sprekere Gaustaområde”. I september 2017 satt vi spaden i jorden og startet opp bygging av ca. 6 km. Grusvei. Vi fikk bygget i underkant av 1 km. før vi måtte gi oss da snøen kom.

OPPSTART VÅREN 2018
Vi har hatt møter med entreprenør og regner med at oppstart kan skje i løpet av mai hvis forholdene tilsier det. Planen er at vi starter med 2 arbeidslag, ett ved Vatnedalen og ett ved Kilen/Bygget. Vi forventer at fase 1 er ferdigstilt i løpet av høsten 2018.

FINANSIERING
Som tidligere nevnt kom vi ikke helt i mål med finansieringen i 2017. Men vi har fått kr. 400.000.- fra
parebankstiftelsen DNB, men dessverre avslag på søknaden til Gjensidigefondet hvor vi søke om kr. 800.000.- Også fra Telemark Fylkeskommune har vi fått avslag. Det gjenstår nå i overkant av kr. 500.000.- for å fullfinansiere fase 1.

Vi har stor tro på at vi klarer å få inn de siste kronene, og jobber videre med dette frem mot sommeren. Alle som har vært involvert i prosjektet og som har sagt ja til bidrag til finansieringen har nå betalt. Men det er fremdeles mulig å få med flere av hytte/leilighets-eierne, samt noen av de nye utbyggerne i området. Alle tippemiddelsøknader er godkjent, men utbetalingene er avhengige av antall søkere hvert år. 1.000.000.- er utbetalt i 2017, og ny søknad om utbetaling av tippemidler sendes innen 01.05.18. Pengene kommer, men vi vet enda ikke når.

Har du enda ikke gitt ditt bidrag på kr. 3000.- for fase 1, så er det ikke for sent! Det kan enten Vippses over til Vippskonto 87 207 eller settes inn på vår konto i Tinn Sparebank kontonr. 2620.44.13354

FASE 2
Som kjent er fase 2 tenkt på sydsiden av Kvitåvatn. Vi ønsker å starte opp med planlegging av fase 2 i sommer, slik at nødvendige tippemiddelsøknader og annet sendes i høsten 2018. Det forutsetter at fase 1 blir fullfinansiert i løpet av våren/forsommeren 2018.

KLA ønsker alle en riktig god påske med flotte skimuligheter i Gaustaområdet!

Med vennlig hilsen,
På vegne av arbeidsgruppen i KLA
Britt Svartdal

Fyll ut skjema for å melde interesse

Jeg godtar personvernerklæring og ønsker å bli kontaktet vedrørende Gaustatoppen Sjå