Meld interesse:Kontakt megler

Hallvard Flatland / 900 91 900 / hallvard@flatland.no

Nominasjoner til ny styreleder Gaustatoppen Naturpark Velforening

Styret i Gaustatoppen Naturpark Velforening (GNV) består av følgende personer frem til Årsmøte 2020:
Styreleder Geir Flåta valgt for 2 år i 2018
Styremedlem Christopher Lejonberg valgt for 2 år i 2018
Styremedlem Anne Holmsen valgt for 2 år i 2018
Styremedlem Louise Dedichen valgt for 2 år i 2019
Styremedlem Jostein Thomassen valgt for 2 år i 2019
Styremedlem Henrik Hognestad valgt for 2 år i 2019

I henhold til Vedtektene i GNV skal styret bestå av 3-5 medlemmer. 3 personer er på valg for Årsmøte i 2020.

Styreleder Geir Flåta har sittet i styret i GNV siden 2014, og som styreleder siden 2016. Geir Flåta har informert styret om at han ikke tar gjenvalg som styreleder. Styret i GNV ber derfor medlemmene om å komme med nominasjoner til ny styreleder til Årsmøte 2020.

Christopher Lejonberg har sittet i styret i GNV siden 2015. Christopher Lejonberg har informert styret om at han ikke tar gjenvalg som styremedlem. Styret i GNV ber derfor medlemmene om å komme med nominasjoner til nytt/nye styremedlemmer til Årsmøte 2020.

Frist for å sende inn nominasjoner settes til 1. februar 2020. Det er ønskelig med litt informasjon om kandidaten som nomineres.

Nominasjoner sendes til: geir.flata@afgruppen.no
Merk e-posten følgende: GNV – Nominasjon til styreleder/styremedlem

Med vennlig hilsen Styret i Gaustatoppen Naturpark Velforening

Fyll ut skjema for å melde interesse

Jeg godtar personvernerklæring og ønsker å bli kontaktet vedrørende Gaustatoppen Sjå