Meld interesse:Kontakt megler

Hallvard Flatland / 900 91 900 / hallvard@flatland.no

Nyhetsbrev fra Et Sprekere Gaustaområde av november 2017

Nyhetsbrevet fra Et Sprekere Gaustaområde kan lastes ned her under og sier blant annet:

“Vinteren nærmer seg og det er tid for en oppsummering fra prosjektet ”Et sprekere og mer tilgjengelig Gaustaområde” og GKT. Vi har valgt å sende ut et felles nyhetsbrev i år. Gausta –Kvitåvatn Turistservice:
– rør er lagt ned en del steder hvor det er mye vann og bekker i løypetraseene.
– krysset ved stien til Toreskjørkja er utbedret. Her lå både sommer og vinterløypen stort sett under vann.
– en dugnadsgjeng har gjort en kjempejobb i høstferien Langetjønn rundt.
– I forbindelse med utbygging av hyttefelt H25 har utbyggerene sørget for en flott ny skibru over veien
– Nye skilt er på plass i hele løypenettet innen jul.
– Fyrieggløypa er lagt om og ny trasè er hogget ut. Den starter og slutter samme sted, men er lagt litt høyere opp i terrenget slik at vi unngår de områdene som har krevd mye snø og vært vanskelige å holde åpne. Vi håper det gjør det lettere å holde den åpen i vinter
– Sommerløypene ble gjennomgått og merket opp på nytt i sommer. Det gjenstår en del arbeid flere steder hvor stiene går i vått terreng. Her jobber vi med en plan for utbedring sommeren 2018. Det gjelder for eksempel stien opp til Toreskyrkja, deler av Skipsfjell rundt mf.”

Et Sprekere Gaustaområde Infobrev november 2017

Fyll ut skjema for å melde interesse

Jeg godtar personvernerklæring og ønsker å bli kontaktet vedrørende Gaustatoppen Sjå