Meld interesse:Kontakt megler

Hallvard Flatland / 900 91 900 / hallvard@flatland.no

Skilt med hyttenummer iht. Gaustaområdets skiltplan

Tinn kommune fattet i sommer et adressevedtak for veiene i Gaustatoppen Naturpark, og alle hytteeiere skal ha fått brev i posten fra Tinn kommune som viser hvilket veinavn og -nummer som gjelder for respektive hytte.

Det finnes fra før en skiltplan for hele Gaustaområdet, som viser hvordan merking av veier og eiendommer skal gjøres på en helhetlig måte. I vedlagte PDF-fil under kan se designet på skiltene som gjelder vårt område.

Rjukanlys ved Lena Kjus har produsert veiskiltene for vår velforening, og kan også levere nummerskilt til hver hytte i henhold til skiltplanen. Skilt koster 187,50,- ink. mva. per stykk.

Ta kontakt med Lena Kjus på lena.kjus@rjukanlys.no eller 90 08 70 71 for bestilling

Mal for hytteskilt

Fyll ut skjema for å melde interesse

Jeg godtar personvernerklæring og ønsker å bli kontaktet vedrørende Gaustatoppen Sjå